صفحه شخصی مهدی قلع ریز   
 
نام و نام خانوادگی: مهدی قلع ریز
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی عمران - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  مهندس ناظر
شماره نظام مهندسی:  2030001472
تاریخ عضویت:  1388/12/27
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
39   نظر / همه نظرات